Vi arbetar med helhetslösningar inom marknadsföring, skapar webbsidor, utvecklar er grafiska profil. Vi arbetar medstrategisk planering till praktiskt genomförande.

Med effektiv och kreativ kommunikation bygger vi relationer, utvecklar dina affärer och stärker ditt varumärke.

Vi har erfarenhet inom varumärkesarbete, formgivning, webbproduktion, fotografering och sociala medier.

lorem

Planering

En genomtänkt plan är grunden för all effektiv kommunikation. Vilka mål har du för din verksamhet? Vilka bör du kommunicera med och varför? Tillsammans med dig planerar vi din kommunikation så att du når rätt målgrupp på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi kan fungera som ditt företags fristående marknadsavdelning eller som bollplank i separata projekt.

Grafisk form

En tydlig grafisk form är basen i ett företags identitet och marknadsföring. Vi arbetar fram grafiska profiler och logotyper. Dessutom formger vi trycksaker, exempelvis visitkort, annonser, broschyrer, webbsidor, informationsblad och inbjudningar.

Webbutveckling

Webbsidan är en viktig del den digitala marknadsföringen. Här samlar vi strukturerat presentationen av ditt företag och dina produkter/tjänster. Vi bygger webbsidan skräddarsytt efter din verksamhet. Sedan ser vi till att rätt målgrupp hittar till din webbsida.

Sociala medier

Vi ser till att dina kunder också blir budskapsbärare för dig och din verksamhet via sociala medier.
Sociala medier är mycket viktiga kanaler som kan ge fantastisk effekt om man jobbar med dem på rätt sätt. Facebook, LinkedIn, YouTube och Instagram är några exempel på sociala medier där vi ser till att dina kunder sprider informationen om dig.

PR & skribentuppdrag

Att regelbundet sprida nyheter om sitt företag är ett bra sätt att hålla kunder och andra intressenter uppdaterade. Ett bra sätt att göra det är att ge ut nyhetsbrev. Vi producerar nyhetsbrev till ditt företag. Vi skriver texter, tar bilder och formger för e-post eller vanlig post.

Bild & film

Bilder behövs alltid vid presentationer. Vi producerar och retuscherar bilder som lyfter fram dina produkter och berör åskådaren. Att demonstrera en produkt eller att personligen presentera sitt företag genom film fångar snabbt målgruppens intresse. Filmen används sedan i många olika kanaler. Vi producerar och redigerar filmerna samt publicerar dem i de rätta kanalerna.

Ta del av vårt nyhetsbrev och se hur ert nyhetsbrev skulle kunna se ut, uppge namn och e-postadress.

jwl.se

Print
Press